Regulator izlaznog pritiska

IR101M

Kontroliše i održava konstantnim zadati smanjeni izlazni (nizvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva i varijacije uzvodnog pritiska.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.