Tehničke karakteristike regulatora

U ovom odeljku su predstavljene neke osnovne tehničke odlike regulatora iz našeg proizvodnog programa. Ovi podaci mogu vam biti od pomoći pri izboru regulatora. Ipak, ako postoji bilo kakva dilema ili nejasnoća vezana za izbor regulatora molimo vas da nam se obratite, rado ćemo vam pomoći.

Dimenzije

Regulatori se proizvode u sledećim standardnim veličinama i sa odgovarajućim parametrima:

nazivni otvor DN50 do DN300
nazivni pritisak PN: 6, 10, 16, 25, 40 bara
temperatura fluida do 70°C, (150°C)
regulisani mediji agresivni i neutralni fluidi
minimalni ulazni pritisak standardno: 0.9 bara
po zahtevu: 0.4 bara

1. Telo regulatora
2. Membranski (klipni) sklop
3. Pilot ventil
4. Prigušnica
5. Manometar
6. Kuglasta slavina

7. Indikator položaja
• Izrada prema standardu
SRPS EN 1074-5:2009
• Ugradbena dužina prema standardu SRPS EN 558:2012
• Prirubnički spoj prema standardu SRPS EN 1092-2:2005
• Ispitivanje na čvrstoću i zaptivenost prema standardu SRPS EN 12266-1:2013

 

KAVITACIJA:

Preveliki diferencijalni i nizak nizvodni pritisak mogu prouzrokovati oštećenja regulatora kavitacijom. Da bi se to izbeglo treba obratiti pažnju na krivu kavitacije. Ukoliko ste primorani da prilikom regulacije uđete u područije kavitacije preporučujemo vam posebnu konstruktivno prilagođenu zaptivnu glavu za umanjenje dejstva kavitacije na sedište i samu zaptivnu glavu regulatora.

Još jedna preporuka za eliminisanje dejstva kavitacije je upotreba dva regulatora za

postepeno smanjenje pritiska. Obeležene ta čke na grafiku kavitacije pokazuju kako se

pomoću dva regulatora pritisak može smanjiti sa 10 bara na 2 bara.

Prvi stepen: tačka 1. sa 10 na 4 bara,

Drugi stepen: tačka 2. sa 4 na 2 bara.

Dijagram gubitaka:

Na dijagramu pored je prikazana zavisnost između pada pritiska i odgovarajućeg protoka kroz potpuno otvoren regulator i to za sve veličine regulatora.

Kvs FAKTOR:

Predstavlja količinu protoka u m3/h vode na 20OC kroz potpuno otvoren regulator stvarajući gubitak od 1 bara.