Uvodne napomene

Ovaj web katalog koncipiran je tako da korisniku omogući brzo i lako upoznavanje sa našim proizvodnim programom. U samom katalogu akcenat je prvenstveno stavljen na izbor odgovarajućeg regulatora što je od posebnog značaja za ljude koji se bave projektovanjem novih i restauracijom starih vodovodnih sistema. Opis principa rada samih regulatora nije izložen jer to već zalazi u sferu udžbenika.

Detaljni tehnički ulazno – izlazni parametri nisu predstavljeni zato što smo mišljenja da ćemo sa zainteresovanima za naše proizvode daleko bolje u neposrednom kontaktu predstaviti iste do najsitnijih detalja. Za sve eventualne nejasnoće ili dileme u izboru pojedinih tipova regulatora molimo vas da nam se obratite.