Regulacija i stabilizacija protoka

IR125M

Kontroliše i održava maksimalnu zadatu vrednost protoka kroz regulator bez obzira na varijacije pritiska pre i posle regulatora.
Instalira se posle pumpe kao kontrolor protoka ili pri navodnjavanju kao limitator protoka i svugde gde je potrebno limitirati protok.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR126M

Kontroliše i održava maksimalnu zadatu vrednost protoka kroz regulator bez obzira na varijacije pritiska pre i posle regulatora.
Instalira se posle pumpe kao kontrolor protoka ili pri navodnjavanju kao limitator protoka i svugde gde je potrebno limitirati protok.U slučaju pojave povratnog toka automatski preuzima funkciju nepovratnog ventila.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR126M

IR202MT

Kontroliše i održava konstantnim zadati protok u sistemima daljinskog grejanja, u vodovodnim sistemima, industrijskim postrojenjima itd…

IR130M