Regulacija i stabilizacija pritiska

IR101M

Kontroliše i održava konstantnim zadati smanjeni izlazni (nizvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva i varijacije uzvodnog pritiska.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR101CM

Kontroliše i održava konstantnim zadati smanjeni izlazni (nizvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva i varijacije uzvodnog pritiska.
Postaje potpuno nepropusan u slučaju znatnog pada pritiska u sistemu (havarije), a ponovo se restartuje manuelno.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR101KM

Simulira visinu vodenog stuba od 1 do 20 m i održava je konstantnom na zadatoj vrednosti nezavisno od nizvodnih zahteva i varijacije uzvodnog pritiska.
U potpunosti zamenjuje (simulira) funkcije prekidne komore.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR102M

Kontroliše i održava konstantnim zadati smanjeni izlazni (nizvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva i varijacije uzvodnog pritiska.
U slučaju pojave povratnog toka automatski preuzima funkciju nepovratnog ventila.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR105M

Kontroliše i održava zadati ulazni (uzvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva, čime se obezbeđuje potpuna potopljenost uzvodnog dela cevovoda.
Sprečava preopterećenje pumpe u slučaju prevelikih nizvodnih zahteva.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR101/105

Kontroliše i održava konstantnim zadati smanjeni izlazni (nizvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva i varijacije uzvodnog pritiska.
Kontroliše i održava zadati ulazni (uzvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva, čime se obezbeđuje potpuna potopljenost uzvodnog dela cevovoda.
Sprečava preopterećenje pumpe u slučaju prevelikih nizvodnih zahteva.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno protočan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.

IR201MT

Kontroliše i održava zadati nivo izlaznog pritiska bez obzira na varijacije ulaznog pritiska.
Pogodan za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja, vodovodnim sistemima, industrijskim postrojenjima itd.