Poseban program

FUNKCIJE:

– Mogućnost automatskog izbora jedne od zadatih vrednosti pritiska u željenom vremenskom intervalu ili trenutku.
– Mogućnost trenutnog prelaska sa izabranog na požarni pritisak (maksimalni pritisak sistema).
– Regulator u bilo kojem trenutku može preuzeti funkciju krajnjeg zatvarača.
– Mogućnost vizuelnog uvida o trenutnom režimu rada regulatora.

EFEKTI PRIMENE:

– Smanjene potrošnje vode od 30 – 70%.
– Sprečavanje širenja već postojećih naprslina u podzemnom delu cevovoda.
– Smanjenje troškova amortizacije cevovoda, mokrih čvorova i ostalih korisničkih objekata i uređaja od 50 – 80%.
– Brzo i jednostavno prekidanje dotoka vode u sistem.