Regulator ulaznog pritiska

IR105M
Kontroliše i održava zadati ulazni (uzvodni) pritisak nezavisno od nizvodnih zahteva, čime se obezbeđuje potpuna potopljenost uzvodnog dela cevovoda.
Sprečava preopterećenje pumpe u slučaju prevelikih nizvodnih zahteva.
U slučaju potrebe može se manuelno prevesti u potpuno proto čan (nema regulacije) ili potpuno nepropusan element sistema.