Opštinska uprava Bač

Informacije o projektu

Investitor:

Završetak hladnjače za voće i povrće Bač

Projektovanje hladnjače u Baču

Projakt sanacije i rekonstrukcije hladnjače voća i povrća Bač je obuhvatao izradu arhitektonskog i mašinskog projekta, kao i projektovanje hidrotehničkih i električnih instalacija.

Završetak objekta hladnjače

Izvodjenje radova na sanaciji postojećeg objekta hladnjace Bač.

Nabavka i ugradnja rashladne opreme, radovi na ugradnji gromobranske zaštite, betonski radovi, zavarivanje, ugradnja protivpožarne zaštite i ugradnja hidranata. Pored toga radovi su obuhvatali postavljanje elektičnih instalacija i ostalih instalacionih radova u građevinarstvu.

Share:

Slični projekti