GERONTOL. CENTAR Subotica

Informacije o projektu

Investitor:

Kategorija:

Projektovanje, Ugradnja toplotnih pumpi i solarnih panela i led rasveta

Projekti su obuhvatali:

Projektovanje, ugradnju solarnih panela

Ugradnja povezivanje pustanje u rad sistema solarnih panela za zagrevanje tople sanitarne vode .

Klimatizaciju

U okviru ovog projekta izvršena je ugradnja toplotnih pumpi.

Deo poslova obuhvatio je i popravku čilera za klimatizaciju kod centralne praone.

Zamenu led rasvete u objektu centra

Share:

Slični projekti