NIS AD

Informacije o projektu

Investitor:

Kategorija:

Datum:

VRU jedinica – skladište ND Niš.

U saradnji sa partnerskom kompanijom iz Bugarske, izrada, isporuka postrojenja za povrat para ugljovodonika nastalih u procesu punjenja autocisterni i vagon cisterni – maksimalni jednovremeni kapacitet = 1260 m3/h (VRU unit); skladište ND u Nišu.

Share:

Slični projekti