Veterinarski zavod Subotica

Informacije o projektu

Investitor:

Kategorija:

Datum:

Razvodni ormar za sistem za merenje pare srednjeg pritiska

Ugradnja i povezivanje sistema za merenje pare srednjeg pritiska

U sklopu projekta izvršena je izrada razvodnog ormana i sistema za akviziciju i merenje protoka pare u kotlarnici

Projekat je obuhvatao ugradnju merača protoka pare srednjeg pritiska. U sklopu projekta urađeni su elektroenergetski radovi koji su obuhvatali izradu ormara za upravljanje i akviziciju podataka sa merača protoka za proizvodnju pare.

Share:

Slični projekti